Kvalitetssäkrat fastighetsregister

Vårt land består av 450 000 kvadratkilometer som är indelad i 3,5 miljoner fastigheter. Fastighetsindelningen och uppgifter om vem som äger vad är användbar information i flera sammanhang; bodelning, arvsskiften, kreditgivning, lagfart och försäljning för att fastställa ägare och som grund för att planera och utveckla samhället. Genom fastighetsdata får du komplex information om till exempel fastighetsägare, taxeringsvärde, inteckningar, areal, tidigare ägare, överlåtelseform, köpeskilling, byggnader, servitut och kartor.

Bisnode InfoTorg Fastighet ger dig tillgång till fullständig, kvalitetssäkrad och uppdaterad information om alla Sveriges fastigheter i ett komplett fastighetsregister. Datan hämtas från Lantmäteriet och du kan få den integrerad i era befintliga system. Våra experter hjälper dig att göra relevanta urval och hanterar också den ändamålsprövning som Lantmäteriet kräver för fastighetsinformation.

Relevant information från Bisnode InfoTorg Fastighet gör det möjligt

Effektivisera beslutsfattandet
• Verifiera ägare och taxeringsvärden för att kunna värdera en fastighet till exempel inför bodelning, arvsskiften och förvärv.

• Säkerställ planer på ombyggnationer med verifierad information om fastighetens detaljplan, areal, fastighetsgräns och naturvårdsbestämmelser.

• Projektera stadsutveckling med direkt tillgång till information om markreglering, gränspunkter och fastighetsägare.

Hantera risk vid investeringar och kreditgivning
• Matcha en låneansökan mot berörd fastighet och ägare.

• Kontrollera fastigheter vid försäkringsärenden.

• Koppla en fastighet till verifierad person- och företagsinformation

Rikta din information till rätt fastighetsägare
• Använd taxeringsvärde för att nå rätt målgrupp i ett geografiskt område.

• Anpassa budskapet med information om målgruppens fastighetstyp.

• Få fördjupad information om området där fastigheten är belägen

SÖKNING I FASTIGHET

Flexibla sökfunktioner och tydliga rapporter

Bisnode Infotorg Fastighet gör det lätt att hitta och identifiera fastigheten du söker genom ett sökverktyg.

Du kan välja hur djup information du vill ha i din rapport genom att välja mellan tre nivåer; information om ägare, taxeringsinformation eller en utökad rapport som innehåller all information om fastigheten. Uppgifterna hämtas direkt från Lantmäteriet vilket betyder att du kan vara säker på att informationen alltid är både korrekt och uppdaterad.

Har du begränsad information om fastigheten kan du, förutom via fastighetsbeteckning, söka via adress, ett företags organisationsnummer eller via fastighetsnyckel (ett för fastigheten unikt siffer-id). Du har också möjligheten att söka via karta.

INNEHÅLL

All information om Sveriges fastigheter samlat på ett ställe

Bisnodes erbjudande om fastighetsinformation vänder sig till företag. För att kunna ta del av den kräver Lantmäteriet en ändamålsprövning. Detta hjälper Bisnode dig med.

Bisnode Infotorg Fastighet ger dig uppdaterad information om:
• Fastighetsbeteckning
• Adress med postadress, kommundel och församling
• Areal
• Byggnader, skog, vatten, fiske inom fastigheten
• Taxeringsvärde
• Lagfaren (nuvarande) och tidigare ägare
• Köpeskilling vid senaste förvärv Fastighetsbeteckning
• Inteckningar och pantbrev
• Fastighetsgränser
• Areal
• Andel i samfällighet och gemensamhetsanläggningar
• Servitut och rättigheter
• Planer och bestämmelser
• Koordinater för fastighetens mittpunkt, byggnad, infart och ingång

FILMER

Här kan du se korta filmer om hur du nyttjar InfoTorg på det mest effektivast inom respektive bransch.

Fastighetsuppgifter

All väsentlig fastighetsinformation - samlat på ett ställe
Film om InfoTorg Fastighet

InfoTorg Introduktion

Vi erbjuder all information samlad på en plats
Se introduktionsfilm om InfoTorg

INFOTORGS TJÄNSTER

Juridisk information

All väsentlig juridisk information - samlat på ett ställe
Läs mer om InfoTorg Juridik

Personupplysning

Tillförlitliga uppgifter alla sorters personupplysningar
Läs mer om InfoTorg Person

Fastighetsuppgifter

Information om alla Sveriges fastigheter
Läs mer om InfoTorg Fastighet

Företagsupplysning

Vi erbjuder uppgifter om alla registrerade företag
Läs mer om InfoTorg Företag

Fordonsuppgifter

Ta reda på allt om ett fordon
Läs mer om InfoTorg Fordon

InfoTorg-appen

Information direkt i mobilen
Läs mer om InfoTorg-appen