Kvalitetssäkrad fordonsinformation

Bisnode InfoTorg Fordon är ett effektivt arbetsverktyg för bilhandlare, verkstäder, banker/finansbolag och biluthyrningsfirmor. Med direktkoppling till Vägtrafikregistret samt tjänster från samarbetspartners samlade i ett och samma verktyg kan du utföra dina dagliga arbetsuppgifter på ett enkelt och effektivt sätt.

Relevant information från Bisnode InfoTorg Fordon gör det möjligt

Full kontroll

Förenkla arbetet tack vare tillgång till den senast uppdaterade fordonsinformationen samlad i en tjänst.

Förbättra relationer

Utveckla affären med hjälp av verktyg för att göra korrekta värderingar samt optimera finansieringslösningar, försäljning och inköp.

Bättre affärer

Gör bra affärer tack vare möjligheten att utveckla relevanta erbjudanden och effektivisera sälj- och marknadsföringsinsatser.

Rättelseblanketter

Rättelse av försäljning Rättelse av inbyte

SÖKNING I FORDON

InfoTorg Fordon är uppdelad i ett flertal sökflikar:

Registreringsnummerfråga

I fliken ”Reg-/orgnr” söker du information baserat på registreringsnummer eller organisationsnummer (om du har behörighet att söka på personnummer kan även det användas för sökning). Sökfältet är ett så kallat multisökfält, vilket innebär att du kan ange något av ovanstående sökbegrepp och systemet känner av vad du söker på.

Du kan även styra om du vill ha t ex Grundinformation, Föregående ägare, Tekniska data eller Dispenser om det fordon du angett. Du väljer i den lista som finns till höger om sökfältet. I utgångsläget är grundinformation markerat, så vill du fråga på detta anger du bara registreringsnumret. Klicka sedan på "Sök".

På svarsbilden ser du de uppgifter som gäller för det fordon du sökt. Finns det begränsningar på fordonet (körförbud, leasingspärr, direktimport, kreditmarkering, efterlysning etc.) presenteras denna information i mitten av bilden. Eventuell information om körförbud och efterlysning är dessutom rödmarkerad. Det finns ytterligare information om fordonet tillgänglig via flikar i vänstra delen av bilden.

Flikarnas färg styr om debitering sker. Grå färg betyder att debitering sker. Om texten är kursiv innebär det att det inte finns någon information under den fliken. Ljusgrå färg betyder att du redan betalat för informationen och du kan fritt välja bland dessa underflikar utan att det kostar extra. Till exempel så finns ett antal ljusgrå flikar om du sökt "Grundinformation" respektive ”Teknisk information”.

Om du vill ta fram uppgifter om t ex föregående ägare, tekniska data, besiktningsdata eller dispenser väljer du dessa i vänstra delen av svarsbilden. Observera att fliken "Tillfällig registrering" endast innehåller data om fordonet är tillfälligt registrerat, t ex vid import. Klickar du på den fliken för ett vanligt fordon ställs en fråga (debitering sker) och du får svaret "Ingen info om tillfällig registrering finns".

Om du frågat på grundinformation, klickat på föregående ägare och vill se grundinformationen igen behöver du inte ställa om frågan utan kan klicka på knappen "Föregående" eller "Bakåt" i webbläsaren (beror på hur din webbläsare är inställd).

För att ställa en ny fråga klickar du på knappen "Ny sökning", på fliken ”Sökning” i övre delen av bilden eller klickar "Bakåt" tills du kommer till frågebilden.

Organisations-/personnummerfråga

Skriv in organisations-/personnumret du vill söka på i sökfältet (sökning på personnummer kräver särskild behörighet). Klicka sedan på "Sök". Vill du avgränsa sökningen kan du också välja att "hoppa in" mitt i listan genom att ange ett "startvärde" (registreringsnummer) i avsett fält. Då startar träfflistan på detta registreringsnummer.

Svaret visas som en lista på de fordon som företaget äger, med uppgift om fabrikat, status, leasing etc. Dessutom visas en summering över fordonsslag, status och ägarroll (summeringen görs på de fordon du hämtat, inte på samtliga om inte alla fordon hämtats). Har företaget fler än 4-5 fordon visas fordonen på flera sidor och du går till nästa sida genom att klicka på länken "Nästa" längst ner sidan (OBS, ny transaktion debiteras).

Du kan även välja att hämta alla fordon registrerade på ett visst organisations-/personnummer, alternativt så kan du hämta upp till 50 transaktioner åt gången (med 3-5 fordon per trans). Klicka i respektive ruta så hämtas fordonlistan. Observera att det, om du valt ”Hämta alla”, kan bli många transaktioner. En varningsruta visas av detta skäl. Att tänka på är att du även här kan välja att ange startvärde om du inte vill hämta alla fordon utan bara räknat från och med ett visst registreringsnummer.

Du kan sedan titta på ett fordon i listan mer specifikt genom att klicka på registreringsnumret i listan som presenteras. Då visas samma grundinformation som vid en registreringsnummerfråga. Denna transaktion debiteras som grundinformationsfråga. Du kan även navigera som vid en registreringsnummerfråga, dvs samma flikar finns tillgängliga.


I svarsbilden kan du även välja annan information om företaget via flikar, t ex:
Filialknytning
Om du vill ta reda på om det finns någon administrativ knytning eller filial kopplad till det företag du söker på markerar du rutan vid "Filialknytning" under fältet "Fordonsslag". I svaret presenteras en lista på eventuella kopplingar med organisationsnummer, namn och adress.
Saluvagnsinnehav
Vill du se om ett företag har saluvagnskyltar (gröna skyltar för saluvagn), klickar du på avsedd flik. Här visas uppgifter om namn, adress, avtalstid, etc. för varje saluvagnsnummer
Adress
Du kan hämta de adresser Transportstyrelsen har registrerade för det sökta företaget. Normalt visas den hos Bolagsverket registrerade adressen, men även aviadresser och ogiltiga adresser kan förekomma.

Körkortsfråga

Två olika behörighetsnivåer finns. Respektive behörighet tilldelas efter beslut av Transportstyrelsen.

Fordonshandel och hyrbilsverksamhet: Om du vill ta reda på om ett körkort är stulet, vilken behörighet personen har etc. kan du söka fram detta i körkortsfrågan. Klicka på "Körkorts"-fliken och ange personnummer respektive giltighetsdatum i avsett fält. I svaret visas uppgift om namn, behörighet, villkor och eventuell förlustanmälan.

Övriga: Klicka på "Körkorts"-fliken och ange personnummer i avsett fält. I svaret visas uppgift om namn, adress, behörighet, förarbevis, taxi och eventuell förlustanmälan.

Chassinummerfråga

I fliken ”Chassinr” behöver du fylla i lite fler uppgifter än vid registreringsnummer- eller organisationsnummerfråga. Du skriver in hela eller del av chassinumret i fältet. Du kan även begränsa urvalet genom att välja fabrikatkod (vo för Volvo, sa för Saab, osv.) i listan till höger. Du kan även ange en fabrikatkod manuellt, om den inte finns i listan. Detta är dock inte ett krav. Svaret presenteras på samma sätt som organisationsnummerfrågan, dvs en lista med registreringsnummer. Observera att om du klickar på ett registreringsnummer där status är ”Avreg - Ja” kan det hända att du får upp uppgifter på ett annat fordon än det som står i listan. Det beror på att Transportstyrelsen återanvänt registreringsnumret, vilket kan ske efter 5 år från avregistreringsdatum.

Direktanmälan

Om du vill ta dig till Direktanmälanssystemet klickar du på knappen fordon som visas i övre delen av InfoTorgs menyrad. Då dyker det upp en drop down meny där du sedan kan gå in på Direktanmälansfunktionen. Funktionaliteten i Direktanmälan bygger på Transportstyrelsens "Rutinbeskrivning för Direktanmälan". Särskild behörighet och genomgången utbildning krävs. Länk till manual för Direktanmälan hittas nedan:
Nya Direktanmälan

FILMER

Här kan du se korta filmer om hur du nyttjar InfoTorg på det mest effektivast inom respektive bransch.

Fordonsuppgifter

All väsentlig fordonsinformation - samlat på ett ställe
Film om InfoTorg Fordon

Fordonsleasing

Information om fordonsleasing via InfoTorg
Film om Fordonsleasing

InfoTorg Introduktion

Vi erbjuder all information samlad på en plats
Se introduktionsfilm om InfoTorg

INFOTORGS TJÄNSTER

Juridisk information

All väsentlig juridisk information - samlat på ett ställe
Läs mer om InfoTorg Juridik

Personupplysning

Tillförlitliga uppgifter alla sorters personupplysningar
Läs mer om InfoTorg Person

Fastighetsuppgifter

Information om alla Sveriges fastigheter
Läs mer om InfoTorg Fastighet

Företagsupplysning

Vi erbjuder uppgifter om alla registrerade företag
Läs mer om InfoTorg Företag

Fordonsuppgifter

Ta reda på allt om ett fordon
Läs mer om InfoTorg Fordon

InfoTorg-appen

Information direkt i mobilen
Läs mer om InfoTorg-appen