Rätt företagsinformation för rätt beslut

All företagsfakta du behöver i ett komplett företagsregister

I Sverige finns det nu fler aktiva företag än någonsin. Med ett antal som överstiger 1,3 miljoner innebär det att det också finns ett ökat utbud av potentiella affärsrelationer och partnerskap. Det i sig skapar en helt ny arena för affärer där information är en helt avgörande faktor för att göra rätt val och ta rätt beslut. Att ha kunskap om ett företags status, förutsättningar och välmående samt dess företrädares eventuella påverkan, kan vara direkt affärskritiskt. Utmaningen ligger i att kunna ta trygga beslut med minskad eller bibehållen risk men också att skapa en resurseffektivitet vad gäller att skaffa, hantera och förstå relevant data.

Med Bisnode InfoTorg Företag får du tillgång till alla svenska företag i ett komplett företagsregister. Alltså all den data som är viktig för dig och som hjälper dig att handlägga ärenden och fatta korrekta beslut. Du får kontroll över din befintliga och potentiella portfölj och kan på så sätt undvika förluster. Med tillgång till all officiell företagsinformation i Sverige, kan du samtidigt skapa en träffsäkerhet i marknadsförings- och säljaktiviteter.

Hjälp om företagstjänsten
DOKUMENTATION
Företagstjänsten

FILMER

Här kan du se korta filmer om hur du nyttjar InfoTorg på det mest effektivaste sättet inom respektive bransch.

Allmänt:

Bank:

Revisorer:

Försäkringsbolag:

Research/utredning:

Infotorg Introduktion Kundmöte, del 1 Skapa rapport Revisors uppdrag Kundmöte, del 1 Skapa rapport Kartläggning företag, del 1 Skapa rapport
Infotorg Företag Kundmöte, del 2 Ta rapport Analysera marknad Kundmöte, del 2 Ta rapport Kartläggning företag, del 2 Ta rapport
Infotorg Person Fordonsleasing Hitta nya kunder AML KYC, del 1 Skapa rapport AML KYC, del 1 Skapa rapport
Infotorg Juridik Hitta nya kunder Kundmöte, del 1 Skapa rapport AML KYC, del 2 Ta rapport AML KYC, del 2 Ta rapport
Infotorg Fastighet AML KYC, del 1 Skapa rapport Kundmöte, del 2 Ta rapport
Infotorg Fordon AML KYC, del 2 Ta rapport AML KYC, del 1 Skapa rapport
Infotorg Rapport AML KYC, del 2 Ta rapport

INFOTORGS TJÄNSTER

Juridisk information

All väsentlig juridisk information - samlat på ett ställe
Läs mer om InfoTorg Juridik

Personupplysning

Tillförlitliga uppgifter alla sorters personupplysningar
Läs mer om InfoTorg Person

Fastighetsuppgifter

Information om alla Sveriges fastigheter
Läs mer om InfoTorg Fastighet

Företagsupplysning

Vi erbjuder uppgifter om alla registrerade företag
Läs mer om InfoTorg Företag

Fordonsuppgifter

Ta reda på allt om ett fordon
Läs mer om InfoTorg Fordon

InfoTorg-appen

Information direkt i mobilen
Läs mer om InfoTorg-appen